"Wielka sztuka wychowania polega nie tylko na tym,  by myśleć o dziecku, lecz również by myśleć z dzieckiem,  starając się przyswoić sobie to, co dzieje się w jego głowie i sercu." - ks. Caston Courtois

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
we Wrocławiu, ul. Kościuszki 31/1
 

orzecznictwo

Zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej orzeka o potrzebie:
 • nauczania indywidualnego,
 • kształcenia specjalnego,
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rodzic składający wniosek (druk do pobrania ze strony) o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego powinien dostarczyć oprócz zaświadczenia lekarskiego również opinię od wychowawcy, psychologa lub pedagoga szkolnego. Orzeczenie wydaje się po dostarczeniu tych dokumentów oraz przeprowadzeniu specjalistycznych badań przez pracowników Poradni.
Harmonogram posiedzeń Zespołu Orzekającego PPP nr 1 we Wrocławiu
w roku szkolnym 2017/2018:

 • 7 i 28 września 2017 r.,
 • 12 i 26 października 2017 r.,
 • 9 i 30 listopada 2017 r.,
 • 5 i 21 grudnia 2017 r.,
 • 4 i 18 stycznia 2018 r.,
 • 8 i 22 lutego 2018 r.,
 • 8 i 22 marca 2018 r.,
 • 12 i 26 kwietnia 2018 r.,
 • 10 i 24 maja 2018 r.,
 • 7 i 21 czerwca 2018 r.,
 • 12 lipca 2018 r.,
 • 23 sierpnia 2018 r.