"Wielka sztuka wychowania polega nie tylko na tym,  by myśleć o dziecku, lecz również by myśleć z dzieckiem,  starając się przyswoić sobie to, co dzieje się w jego głowie i sercu." - ks. Caston Courtois

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
we Wrocławiu, ul. Kościuszki 31/1
 

oferta

  1. Punkt interwencji kryzysowej
  2. Terapia indywidualna
  3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  4. Zajęcia dla uczniów mających problemy z matematyką
  5. Mediacje, negocjacje
  6. Badania wzroku i słuchu
  7. Terapia Biofeedback