"Wielka sztuka wychowania polega nie tylko na tym,  by myśleć o dziecku, lecz również by myśleć z dzieckiem,  starając się przyswoić sobie to, co dzieje się w jego głowie i sercu." - ks. Caston Courtois

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
we Wrocławiu, ul. Kościuszki 31/1
 

zadania

Poradnia realizuje swoje zadania statutowe w 2 wymiarach:

 1. Zadania doraźne:
  • poradnictwo
  • diagnoza
  • interwencja
  • dzialania terapeutyczne/terapia krótkoterminowa
  • koordynacja działań różnych instytucji na rzecz dziecka

 2. Zadania długofalowe:
  • terapia długoterminowa
  • edukacja/psychoedukacja
  • coaching
  • profilaktyka
  • tworzenie narzędzi diagnostycznych
  • mediacje, negocjacje