"Wielka sztuka wychowania polega nie tylko na tym,  by myśleć o dziecku, lecz również by myśleć z dzieckiem,  starając się przyswoić sobie to, co dzieje się w jego głowie i sercu." - ks. Caston Courtois

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
we Wrocławiu, ul. Kościuszki 31/1
 

nasza misja oraz wizja

Misja Poradni


Jesteśmy zespołem specjalistów gotowych do udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. W swojej pracy kierujemy się dbałością o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Chcemy towarzyszyć im w pokonywaniu kolejnych etapów rozwojowych zgodnie z ich potrzebami i możliwościami - na miarę ich aspiracji. Rodziców i nauczycieli wspieramy w pełnieniu przez nich roli rodzicielskiej i wychowawczej.
Wizja Poradni psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1. we Wrocławiu.


Wizji naszej Poradni przyświeca motto "Wizja połączona z działaniem pozwala zmienić świat" Clive Barker

Poradnia to nie tylko miejsce, do którego przychodzisz, ale to miejsce, gdzie Cię rozumieją, więc - ZAUFAJ NAM - CHCEMY CI POMÓC


poprzez:


Rzetelną i zaangażowaną pracę psychologów, pedagogów i logopedów podejmujących działania diagnostyczne, terapeutyczne, profilaktyczne, psychoedukacyjne, doradcze wspomagające rozwój jednostek i środowisk wychowawczych.

W pracy swojej:

 1. Zadania doraźne:
  • uwzględniamy wszystkie aspekty rozwoju psychicznego, intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i duchowego dziecka
  • trafnie dobieramy metody i techniki pracy z dzieckiem oraz takie formy stymulacji rozwoju, które są odpowiednie do wieku i możliwości dziecka. (w tym także dzieci zdolne)
  • oferujemy pomoc dziecku z problemami wspierając jego rodzinę stosując różnorodne, nowoczesne techniki i metody terapii (w tym mediacja)
  • współpracujemy ze szkołami, kładąc nacisk na wyszukiwanie i wskazywanie pozytywnych cech dziecka, jego mocne strony i możliwości, które należy pomóc mu rozwinąć

  Wymierne rezultaty w postaci pokonywania barier i ograniczeń wewnętrznych stanowiących przeszkodę w harmonijnym rozwoju osobowości i funkcjonowania społecznym są dla nas najbardziej oczekiwanym efektem.

 2. Osiągamy go poprzez:
  • stałe doskonalenie i podwyższanie jakości świadczonych usług
  • dynamiczne wzbogacanie warsztatu i formy pracy merytorycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy
  • systematyczne doskonalenie zawodowe pracowników
  • ścisłą współpracę ze środowiskiem lokalnym
  • utrzymywanie prawidłowego klimatu sprzyjającemu wzajemnej pomocy i udzielaniu pomocy innym oraz wspieraniu się pracowników
  • nieprzerwanie doskonalenie i wzbogacanie bazy o nowoczesny sprzęt i metody pracy

  Chcemy być wyróżniającą się Poradnią, dlatego wciąż mamy otwarte głowy i serca na współpracę i zapotrzebowanie naszych klientów na adekwatną ofertę terapeutyczną i szkoleniowo-warsztatową. Postaramy się sprostać wzrastającej świadomości oczekiwań środowiska.