"Wielka sztuka wychowania polega nie tylko na tym,  by myśleć o dziecku, lecz również by myśleć z dzieckiem,  starając się przyswoić sobie to, co dzieje się w jego głowie i sercu." - ks. Caston Courtois

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
we Wrocławiu, ul. Kościuszki 31/1
 

aktualności

05|03|2018



WARSZTATY WYCHOWAWCZE - "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"


Zapraszamy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (kl. I-III SP)

  Program ma na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych oraz zmianę postaw wychowawczych rodziców/ wychowawców na takie, które by zapobiegały lub minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych/ryzykownych dzieci młodzieży.
  Tematyka zajęć obejmuje: naukę umiejętności rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach, stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcania dzieci do współpracy, wspierania samodzielności dzieci czy rozwiązywania problemów i konfliktów. Kolejne tematy pozwalają poznać sposoby uczenia dzieci samodyscypliny, uwalnianie od grania ról i niekorzystnego etykietowania oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości. W tym podstawowym module uczestnicy poszerzają œwiadomość własnych celów wychowywania.

   Zajęcia mają charakter warsztatowy, metody pracy to m.in.:
  • dramy
  • debaty
  • psychoedukacja
  • ćwiczenia praktyczne

  Szkolenie obejmuje 10 spotkań w godzinach 16.00-18.00.
  Zajęcia będą odbywały się przy ul. Młodych Techników 58.

  Terminy spotkań (wskazana jest obecność na wszystkich zajęciach): 03.04.2018,10.04.18, 17.04.18, 24.04.18, 8.05.18, 15.05.18, 22.05.18, 29.05.18, 5.06.18, 12.06.18.

  Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową:
  mgworys1803@wroclawskaedukacja.pl

  Osoby zapisujące się na warsztaty proszone są o przekazanie w e-mailu następujšcych informacji: imię i nazwisko rodzica/nauczyciela, imię i nazwisko dziecka, nazwa i adres placówki, do której uczęszcza dziecko, telefon kontaktowy.

  Zapisy na zajęcia kończą się z dniem 27.03.2018r., liczba miejsc jest ograniczona.

  Trenerzy:
  mgr Marta Jabłońska (pedagog)
  mgr Magdalena Gworys (psycholog)

  Wiadomość można odczytać tutaj



  17|05|2017



  WARSZTATY DLA RODZICÓW - Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z emocjami


  Zapraszamy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (kl. I-III SP)

   Celem spotkań jest rozwijanie, kształtowanie i wzmacnianie kompetencji emocjonalnych i pośrednio społecznych. Warsztat pozwoli odpowiedzieć rodzicom na takie pytania jak:
  • Jak rozpoznawać emocje swoje i dziecka?
  • Jak rozumieć œwiat uczuć dziecka?
  • Jak wyrażać uczucia?
  • Jak rozmawiać o uczuciach?
   Zajęcia mają charakter warsztatowy, metody pracy to m.in.:
  • dramy
  • debaty
  • psychoedukacja
  • ćwiczenia praktyczne

  Szkolenie obejmuje cztery 90-minutowe spotkania w godzinach 16.00-17.30.
  Terminy spotkań: 13.06.2017, 20.06.2017, 4.07.2017 i 11.07.2017.

  Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową:
  lnikel0905@wroclawskaedukacja.pl
  mgworys1803@wroclawskaedukacja.pl
  Zapisy na zajęcia kończą się z dniem 09.06.2017r., liczba miejsc jest ograniczona.

  Trenerzy:
  mgr Łukasz Nikel (psycholog)
  mgr Magdalena Gworys (psycholog)

  Wiadomośc można odczytać tutaj





  16|02|2017


  Trening samodzielnego rozwiązywania problemów wychowawczych

  Trening samodzielnego rozwiązywania problemów wychowawczych

  Drogi rodzicu!

   Jeœli chcesz zdobyć wiedzę i umiejętnoœć na temat tego jak:
  • rozmawiać z dzieckiem o problemie tak, aby słuchało
  • przyjmować w sytuacjach nieporozumień postawę autorytetu opartego na współpracy
  • wychowywać zachowujšc dbałość o relację z dzieckiem
  • sprawić, że problem w dogadywaniu się z własnym dzieckiem zmieni się w szansę rozwoju


  Co, gdzie i jak?

  Cykl 3 spotkań x 90 minut
  Terminy spotkań: 03.04.2017, 10.04.2017 i 24.04.2014 (zawsze 16.30 - 18.00)
  Warsztaty odbywać się będą przy ul. Braniborskiej 57 (budynek szkoły - sala nr 28)

  Zgłoszenia kierować należy pod adres:
  mziolkowska2302@wroclawskaedukacja.pl
  lub
  mkulpeksza2008@wroclawskaedukacja.pl


  lub dzwoniąc pod nr tel. 71 798 68 28 wew. 145 lub 146

  Trenerzy:
  Marcin Kulpeksza (psycholog)
  Marta Ziółkowska (psycholog)

  Zapisy na zajęcia kończą się z dniem 27.03.2017r

  Wiadomośc można odczytać tutaj





  14|12|2016


  Warsztaty kompetencji rodzicielskich

  Warsztaty kompetencji rodzicielskich

  Celem spotkań jest poprawa kompetencji wychowawczych.

   Przewidywane są zajęcia dotyczące:
  • stawiania granic i konsekwencji w działaniu
  • praca nad przekonaniami oraz emocjami
  • ja jako rodzic-obraz siebie
  • seksualnoœć mojego dziecka

  Spotkania odbywać się będą raz w miesišcu, czas trwania 90 min. Grupa może liczyć maksymalnie 12 osób, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Tematyka oraz częstotliwość warsztatów może ulec zmianie, w zależnoœci od potrzeb uczestników

  Warsztaty odbędą się w gabinecie Poradni przy ulicy Koœciuszki 31/1 we Wrocławiu.
  Data pierwszego spotkania zostanie podana w najbliższym czasie. Zgłoszenia oraz wszelkie pytania odnoœnie warsztatów proszę kierować na adres mailowy wzareba2308@wroclawskaedukacja.pl


  Osoba prowadząca: mgr Weronika Zaręba (psycholog)

  Zapisy na zajęcia kończą się z dniem 20.01.2017r


  Wiadomoœc można odczytać tutaj





  06|10|2016


  Jak radzić sobie z emocjami?

  Jak radzić sobie z emocjami?

  Zapraszamy uczniów I, II i III klasy szkoły podstawowej Zajęcia będą się odbywały we wtorki w godzinach 14:15-15:15 Miejsce zajęć: budynek ZS nr 18 we Wrocławiu, ul. Młodych Techników 58


   Podczas warsztatów uczniowie dowiedzą się:
  • Jak rozpoznawać swoje emocje?
  • Jak wyrażać swoje uczucia?
  • Jak radzić sobie z lękiem i stresem?
  • Jak radzić sobie ze złoœcią?
  • Jak jasno i właœciwie porozumiewać się?
  • Jak panować nad swoim zachowaniem?
  • Jak nie ranić innych swoim zachowaniem?

  Zapisy oraz więcej informacji można uzyskać w każdy wtorek w godzinach 13:30-14:00 i poniedziałek 12:30-13:00, pod numerem telefonu (71)798 68 28 wew. 142 lub poprzez e-mail; mgworys1803@wroclawskaedukacja.pl, lnikel0905@wroclawskaedukacja.pl

  Osoba prowadzšca: mgr Magdalena Gworys (psycholog), mgr Łukasz Nikel (psycholog)

  Zapisy na zajęcia kończą się z dniem 25.10.2016r., liczba miejsc ograniczona



  Plakat warsztatu znajduje się tutaj





  08|01|2016


  Trening radzenia sobie ze złością dla uczniów szkół podstawowych.

  Trening radzenia sobie ze złością dla uczniów szkół podstawowych.
  Miejsce zajęć: LO nr XII we Wrocławiu, Pl. Orląt Lwowskich 2A
  (gabinet Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 we Wrocławiu).

   Podczas treningu uczniowie dowiedzą się:
  • Po co jest złosaść?
  • Skąd się bierze złość?
  • Kiedy złość staje się problemem?
  • Jak poradzić sobie ze złością?
  • Jak radzić sobie ze złością, żeby nie ranić innych?
  Zapisy oraz więcej informacji można uzyskać w każdy czwartek w godzinach 15:00-18:00,
  pod numerem telefonu (71) 798 68 28 wew. 144.

  Osoba prowadząca: mgr Łukasz Nikel (psycholog).

  Zapisy na zajęcia kończą się z dniem 11.02.2016r.





  25|02|2015


  Konkurs dla szkół gimnazjalnych organizowany przez Zespół Szkół nr 2 we Wrocławiu o nazwie "Samochodówka"

  Konkurs o nazwie "Samochodzik"
  czas trwania konkursu: od 10.04.2015 do 20.04.2015
  Tematyka konkursu wiąże się z profilem kształcenia w Szkole i dotyczy zagadnień z:

  • historii motoryzacji,
  • sportów samochodowych,
  • wyposażenia elektrycznego,
  • elektronicznego pojazdów samochodowych.

  „Samochodówka” jest konkursem dwuetapowym.


  Poniżesz odnoœniki zawierają karte zgłoszenia i szczegółowy regulamin konkursu

  Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować do Małgorzaty Hamberg (e-mail: m.hamberg@zs2.wroclaw.pl)

  Karta zgłoszenia
  Regulamin konkursu

  Czytaj więcej...



  04|11|2014


  Zaproszenie na bezpłatne warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych:

  warsztaty pt. "OSWOIĆ EMOCJE"
  termin zajęć: 15 GRUDNIA 2014 r.
  miejsce zajęć: LO nr XII we Wrocławiu, gabinet Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, Pl. Orląt Lwowskich 2 a


  Podczas 3-godzinnych warsztatów:
  • będziemy mogli nauczyć się rozpoznawać i nazywać emocje,
  • poznamy skuteczne sposoby pomagania dziecku w radzeniu sobie z własnymi uczuciami,
  • porozmawiamy o tym, dlaczego ważne jest, by akceptować uczucia dzieci i nie zaprzeczać im.
  Osoba prowadząca: mgr Anna Konopka (pedagog specjalny, mediator rodzinny, doradca życia rodzinnego).
  Kontakt: 71 359 27 42 pedagog.anna.konopka@gmail.com

  Czytaj więcej...



  11|02|2014


  Mowa jako dźwiękowy sposób porozumiewania się ludzi.

  Artykuł opracowany przez logopedę, panią Ewę Pazdro.
  Czytaj więcej...




  21|01|2014


  Zaburzenia nastroju u nastolatka - zagrożenie depresją i samobójstwem

  Artykuł opracowany przez pedagoga, panią Dominikę Tomczyszyn.
  Czytaj więcej...




  21|01|2014


  Zaproszenie na bezpłatne warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych:

  warsztaty pt. "OSWOIĆ EMOCJE"
  termin zajęć: 18 LUTEGO 2014 r.
  miejsce zajęć: Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu, ul. Młodych Techników 58


  Podczas 3-godzinnych warsztatów:
  • będziemy mogli nauczyć się rozpoznawać i nazywać emocje,
  • poznamy skuteczne sposoby pomagania dziecku w radzeniu sobie z własnymi uczuciami,
  • porozmawiamy o tym, dlaczego ważne jest, by akceptować uczucia dzieci i nie zaprzeczać im.
  Osoby prowadzące: mgr Hanna Dernoncourt (psycholog, psychoterapeuta) oraz mgr Anna Konopka (pedagog specjalny, mediator rodzinny, doradca życia rodzinnego).

  Czytaj więcej...



  09|01|2014


  Szkoła Demokracji - Szkoła Samorządności


  Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego program Szkoła Demokracji - Szkoła Samorządności. Proponowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i realizowany we współpracy z 22 instytucjami partnerskimi program ma pomóc radom pedagogicznym w doskonaleniu kompetencji społecznych i obywatelskich. Instytucje partnerskie: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Gliwicki Ośrodek Metodyczny, Łódzkie Centrum Doskonalenia nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli HB Edukacja, Niepubliczny Instytut Doskonalenia Nauczycieli "Eurokreator", Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna nr.1 w Gdyni, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 we Wrocławiu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzeszowicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesznie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim.




  21|10|2013


  Zaproszenie na warsztaty kompetencji rodzicielskich "Stawianie dzieciom granic"...


  ... dla rodziców i opiekunów dzieci z przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych rejonu Stare Miasto. Termin: 3. grudnia. Oferta w pełni bezpłatna Czytaj więcej...




  07|10|2013


  Odkryj rozwiązania problemów w krótkim czasie...


  ...korzystając z dialogu terapeutycznego skoncentrowanego na rozwiązaniach. Oferta w pełni bezpłatna Czytaj więcej...




  07|10|2013


  "Mediacja - co to takiego?"


  Zapraszamy pedagogów oraz nauczycieli na spotkanie w ramach Miedzynarodowego Tygodnia Mediacji.
  Czytaj więcej...




  08|07|2013


  Zaproszenie na warsztaty kompetencji rodzicielskich "Stawianie dzieciom granic"...


  ... dla rodziców i opiekunów dzieci z przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych rejonu Stare Miasto. Termin: 16. lipca. Czytaj więcej...




  12|06|2013


  Zaproszenie na warsztaty kompetencji rodzicielskich "Stawianie dzieciom granic"...


  ... dla rodziców i opiekunów dzieci z przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych rejonu Stare Miasto.
  Czytaj więcej...




  06|06|2013


  Rady i wskazówki dla młodzieży jąkającej się


  Artykuł opracowany przez logopedę - panią Ewę Pazdro. Czytaj więcej...




  21|05|2013


  Mobbing wśród uczniów


  Artykuł opracowany przez pedagoga - panią Dominikę Tomczyszyn.
  Czytaj więcej...




  15|05|2013


  6-latek do szkoły, czyli o gotowości szkolnej


  Praktyczne informacje ułatwiające podjęcie decyzji o posłaniu dziecka 6-letniego do szkoły. Czytaj więcej...




  15|05|2013


  Urlop tacierzyński oraz powrót do pracy po urlopie wychowawczym


  Nasi eksperci informują, kto może skorzystać z urlopu "tacierzyńskiego" a także doradzają m.in. o tym, na co przeznaczyć uzyskany w ten sposób czas.






  Jak poradzić sobie z powrotem do pracy po urlopie wychowawczym? Nasi eksperci radzą m.in. jak przygotować dziecko do przedszkola i rozłąki z rodzicami.








  18|04|2013


  Konsultacje na terenie Gimnazjum nr 29...


  ... odbyły się 29.04.2013 r. w godz. od 13.00 do 17.00. Prowadziła je pani Małgorzata Balcerak-Taracha, psycholog PPP nr 1.




  15|02|2013


  Zaproszenie na bezpłatne warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych (zobacz plakat ).

  warsztaty pt. "OSWOIĆ EMOCJE"
  19 MARCA 2013 r.
  godz. 13.30 - 16.30


  Podczas 3-godzinnych warsztatów:
  • będziemy mogli nauczyć się rozpoznawać i nazywać emocje,
  • poznamy skuteczne sposoby pomagania dziecku w radzeniu sobie z własnymi uczuciami,
  • porozmawiamy o tym, dlaczego ważne jest, by akceptować uczucia dzieci i nie zaprzeczać im.
  Osoby prowadzące: mgr Hanna Dernoncourt (psycholog, psychoterapeuta) oraz mgr Anna Konopka (pedagog specjalny, mediator rodzinny, doradca życia rodzinnego).

  Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia na warsztaty są przyjmowane drogą e-mailową: hanna.dernoncourt@hotmail.com albo pedagog.anna.konopka@gmail.com
  lub pod numerem telefonu: 71 344 83 35
  Miejsce realizacji: ul. Młodych Techników 58 (Zespół Szkół nr 18, budynek B)

  Warsztaty są bezpłatne! Warsztaty są bezpłatne! Warsztaty są bezpłatne!




  28|01|2013


  Informacja o bezpłatnych warsztatach dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych:

  warsztaty pt. "OSWOIĆ EMOCJE"
  odbyły się 15 STYCZNIA 2013 r.


  Podczas 3-godzinnych warsztatów:
  • uczyliśmy się rozpoznawać i nazywać emocje,
  • poznawaliśmy skuteczne sposoby pomagania dziecku w radzeniu sobie z własnymi uczuciami,
  • rozmawialiśmy o tym, dlaczego ważne jest, by akceptować uczucia dzieci i nie zaprzeczać im.
  Osoby prowadzące: mgr Hanna Dernoncourt (psycholog, psychoterapeuta) oraz mgr Anna Konopka (pedagog specjalny, mediator rodzinny, doradca życia rodzinnego).


  Miejsce realizacji: ul. Młodych Techników 58 (Zespół Szkół nr 18, budynek B)




  28|01|2013


  Informacja o bezpłatnych warsztatach dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych:

  warsztaty pt. "OSWOIĆ EMOCJE"
  odbyły się 4 GRUDNIA 2012 r.


  Podczas 3-godzinnych warsztatów:
  • uczyliśmy się rozpoznawać i nazywać emocje,
  • poznawaliśmy skuteczne sposoby pomagania dziecku w radzeniu sobie z własnymi uczuciami,
  • rozmawialiśmy o tym, dlaczego ważne jest, by akceptować uczucia dzieci i nie zaprzeczać im.
  Osoby prowadzące: mgr Hanna Dernoncourt (psycholog, psychoterapeuta) oraz mgr Anna Konopka (pedagog specjalny, mediator rodzinny, doradca życia rodzinnego).


  Miejsce realizacji: ul. Młodych Techników 58 (Zespół Szkół nr 18, budynek B)




  22|11|2012


  Rola sztuki w rozwoju i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie


  Artykuł opracowany przez pedagoga - panią Annę Konopkę.
  Czytaj więcej...




  22|10|2012


  Kiedy dziecko nie chce iść do przedszkola...


  ... czyli o problemach adaptacyjnych dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.
  Artykuł opracowany przez psychologa - panią Magdalenę Gworys.
  Czytaj więcej...




  17|09|2012


  Konsultacje pani Małgorzaty Balcerak-Tarachy,...


  ... psychologa PPP nr 1 odbyły się 24.09.2012 r. w godz. od 14.00 do 17.00 na terenie Gimnazjum nr 29.




  16|07|2012


  Dostosowanie wymagań edukacyjnych


  Zasady ogólne oraz wskazówki dla nauczycieli.
  Artykuł opracowany przez psychologa - panią Ewę Okręglicką-Forysiak.
  Czytaj więcej...




  05|07|2012


  Zmiana godzin pracy Poradni w lipcu oraz sierpniu 2012 r.


  Informujemy, że przerwa statutowa w pracy Poradni będzie trwała od 16 lipca do 14 sierpnia 2012 r.

  Sekretariat, za wyjątkiem okresu od 23 do 27 lipca 2012 r., kiedy będzie zamknięty, będzie czynny w godzinach od 8.00 do 16.00


  28|06|2012


  Zmiana harmonogramu pracy w gabinecie przy ul. Młodych Techników.


  W związku z remontem gabinetów przy ul. Młodych Techników od 18 czerwca nasi pracownicy zostali przeniesieni do następujących lokalizacji:

  • Anna Kraus oraz Jolanta Kubalkado gabinetu przy Placu Orląt Lwowskich 2a (budynek LO XII),
  • Ewa Jagiełłowicz, Małgorzata Godlewska-Słaby, Ewa Ostrowicz, Grzegorz Sontowski do pokoju nr 4 w budynku "B" ZS nr 18 przy ul. Młodych Techników 58,
  • Ewa Okręglicka-Forysiak oraz Hanna Bieszczad do gabinetu przy ul. Braniborskiej 57 (budynek EZN).

  Kliknij, aby zobaczyć dokładny harmonogram pracy oraz numery telefonów.

  Uwaga! Ze względu na rozpoczynający się od 1 lipca 2012 r. okres wakacyjny popołudniowe godziny pracy naszych gabinetów zlokalizowanych w obiektach należących do szkół są aktualne tylko do końca czerwca!




  20|04|2012


  Doradztwo zawodowe w przekroju życiowym

  Prezentacja opracowana przez psychologa - panią Ewę Jagiełłowicz oraz pedagoga - panią Annę Konopkę.
  Czytaj więcej...




  06|03|2012


  Genogram rodzinny...

  ... to graficzne przedstawienie przekazów transgeneracyjnych występujących w rodzinie.
  Artykuł opracowany przez pedagoga - panią Annę Konopkę.
  Czytaj więcej...




  23|02|2012


  Zmiana terminu posiedzenia zespołu orzekającego.



  Uwaga! Posiedzenie najbliższego zespołu orzekającego w PPP nr 1 odbędzie się 8 marca 2012 r., a nie jak pierwotnie planowano 1 marca 2012 r.




  10|02|2012


  Zaproszenie na bezpłatne warsztaty dla dorosłych:

  warsztaty pt.
  "POZYTYWNA KOMUNIKACJA"
  13 marca 2012 r.
  godz. 16.00 - 19.00


  W trakcie szkolenia będzie można:
  • poznać zasady prowadzenia rozmowy,
  • zobaczyć jakie bariery istnieją w komunikacji,
  • nauczyć się rozróżniać komunikaty bezpośrednie od komunikatów pośrednich,
  • nauczyć się stosowania komunikatu typu "ja",
  • dowiedzieć się jaką rolę w komunikacji pełni umiejętność aktywnego słuchania.
  Osoba prowadząca: mgr Anna Konopka (pedagog specjalny, mediator rodzinny, doradca życia rodzinnego).



  warsztaty pt.
  "SZTUKA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW"
  3 kwietnia 2012 r.
  godz. 16.00 - 19.00


  Celem spotkania jest:
  • poznanie własnych sposobów reagowania w sytuacji konfliktu,
  • nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
  Osoba prowadząca: mgr Anna Konopka (pedagog specjalny, mediator rodzinny, doradca życia rodzinnego).



  spotkanie pt.
  "OSWOIĆ EMOCJE"
  17 maja 2012 r.
  godz. 16.00 - 19.00


  Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, jakie emocje mogą towarzyszyć ludziom w życiu. Będą uczyć się umiejętności rozpoznawania, akceptowania i radzenia sobie ze swoimi emocjami.

  Osoby prowadzące: mgr Anna Konopka (pedagog specjalny, mediator rodzinny, doradca życia rodzinnego) oraz mgr Hanna Bieszczad (psycholog, psychoterapeuta).



  Zgłoszenia na warsztaty są przyjmowane pod numerami telefonów: 71 785 54 15, 71 344 83 35 lub drogą e-mail´ową: braniborska@ppp1.wroc.pl
  Miejsce realizacji: ul. Braniborska 57 (szkoła: Elektroniczne Zakłady Naukowe)

  Warsztaty są bezpłatne! Warsztaty są bezpłatne! Warsztaty są bezpłatne!




  09|02|2012


  Badanie ryzyka dysleksji w Przedszkolu nr 33



  Na terenie Przedszkola nr 33 wśród dzieci 5 i 6 letnich w dniach:

  • 13.02.2012
  • 17.02.2012
  • 20.02.2012
  • 22.02.2012
  • 24.02.2012
  • 27.02.2012
  • 29.02.2012
  w godz. od 8.00 do 12.00 zostaną przeprowadzone badania ryzyka dysleksji przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1: Hannę Bieszczad oraz Annę Konopkę.




  13|12|2011


  Od 02.01.2012 r. ruszają zapisy na zajęcia EEG Biofeedback (II semestr). Prosimy zgłaszać się telefonicznie: 71 344 83 35.


  Na zajęcia EEG Biofeedback przyjmowane są osoby ze wskazaniem do terapii (np.: nadpobudliwość psychoruchowa, specyficzne trudności w uczeniu się, deficyty poznawcze i zaburzenia koncentracji uwagi) oraz maturzyści i uczniowie zdolni z programu ITN.


  Na drugi semestr zostanie przyjętych w sumie 10 osób. Pierwszeństwo mają uczennice i uczniowie z rejonu działania PPP nr 1, posiadający opinię/orzeczenie z zaleceniem terapii EEG Biofeedback.


  Miejsce zajęć: siedziba PPP nr 1 przy ul. Kościuszki 31/1.


  Prowadząca: mgr Maria Nowak.


  Zajęcia są indywidualne, odbywają się w raz w tygodniu (w czwartek lub piątek) i trwają 45 minut.


  Zapisy telefoniczne od 02.01.2012 r. pod numerem 71 344 83 35 (sekretariat).


  Ważne: Przed pierwszymi zajęciami konieczne jest dostarczenie wyniku badania EEG!




  13|10|2011


  Międzynarodowy Dzień Mediacji - "Budujemy Mosty Między Ludźmi"


  W Polsce Międzynarodowy Dzień Mediacji będzie obchodzony po raz czwarty. W związku z tymi obchodami różne organizacje w całym kraju podejmują się szerzenia idei postępowania mediacyjnego. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 również włączyła się w tą akcję. Razem z Wrocławskim Oddziałem Polskiego Centrum Mediacji będziemy promować mediacje w jednym z centralnych miejsc miasta Wrocławia - w Mediatece. Nasze działania połączyło wspólne motto:

  "BUDUJEMY MOSTY MIĘDZY LUDŹMI"


  W godz. od 10.00 do 17.00 zapraszamy do MEDIATEKI (Plac Teatralny 5, Wrocław)



  Szczegółowy plan spotkania:

  • od godz. 10.00 do 17.00 - dyżur mediatorów w Punkcie Informacyjnym;
  • od godz. 10.00 do 17.00 - kącik dobrej książki na tematy z zakresu: komunikacji, konfliktów i mediacji;
  • godz. 10.00 - film instruktażowy ukazujący istotę mediacji;
  • godz. 12.00 - film instruktażowy ukazujący istotę mediacji;
  • godz. 16.00 - film instruktażowy ukazujący istotę mediacji;


  ZAPRASZAMY!


  Więcej informacji na temat mediacji...


  13|10|2011

  Zaproszenie na bezpłatne warsztaty dla dorosłych:

  "Sztuka rozwiązywania konfliktów", "Pozytywna komunikacja" oraz "ABC skutecznego wychowania"
  Warsztaty będą prowadzone przez pedagoga - panią Annę Konopkę.
  Czytaj więcej...




  23|09|2011

  Samodzielność przedszkolaka, czyli...

  ...kilka praktycznych wskazówek, jak zachęcić dziecko w wieku 3-6 lat do samodzielności.
  Artykuł opracowany przez pedagoga - panią Annę Konopkę.
  Czytaj więcej...




  23|09|2011

  Zaproszenie na wykłady:

  "Nieposłuszeństwo a nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci"
  oraz
  "Specyficzne trudnosci w uczeniu sie matematyki - symptomy"
  Czytaj więcej...




  09|09|2011

  Rozumienie trudności i planowanie terapii dziecka z ADHD...

  ...na podstawie analizy systemowej. Artykuł opracowany przez psychologa - panią Martę Ziółkowską. Czytaj...




  17|06|2011

  Kształtowanie się mowy dziecka...

  ...oraz uwarunkowania jej rozwoju. Artykuł opracowany przez logopedę - panią Ewę Pazdro. Czytaj...




  17|06|2011

  Wyznaczanie granic dziecku.

  Dlaczego warto wytyczać dziecku granice? Artykuł opracowany przez panią Aleksandrę Mizerską. Czytaj...




  13|06|2011

  Czy dzieciom potrzebna jest Konwencja? O prawach dzieci.

  Artykuł opracowany przez pedagoga - panią Marię Kędzierską. Czytaj...




  13|06|2011

  Teoria pozytywnej emocjonalności. The Broaden-and-Build Theory of Positive Emotions.

  Artykuł (tłumaczenie z jęz. ang.) opracowany przez psychologa - panią Małgorzatę Włodarczyk. Czytaj...




  08|03|2011

  Techniki pamięciowe. Lewopółkulowe i prawopółkulowe metody zapamiętywania.

  Artykuł opracowany przez psychologa - pana Marcina Kulpekszę. Czytaj...




  03|03|2011

  10 zasad dobrego samopoczucia dziecka w rodzinie.

  Artykuł opracowany przez pedagoga - panią Annę Konopkę. Czytaj...




  28|02|2011

  Kto powinien uczyć zdolnych uczniów.

  Artykuł (tłumaczenie z jęz. ang.) opracowany przez psychologa - panią Małgorzatę Włodarczyk. Czytaj...




  26|08|2010

  Twoje dziecko to wzrokowiec, słuchowiec czy kinestetyk?

  Artykuł opracowany przez psychologa - panią Ewę Okręglicką-Forysiak. Czytaj...




  29|06|2010

  Muzykoterapia - metoda wspomagająca rozwój dziecięcej twórczości.

  Artykuł opracowany przez psychologa - panią Wiolettę Szymczak. Czytaj...




  13|04|2010

  PEGI - dla rodziców. Krótki przewodnik po ogólnoeuropejskim systemie klasyfikacji gier.

  Artykuł opracowany przez pedagoga - pana Grzegorza Sontowskiego. Czytaj...




  23|03|2010

  Komputer - w drodze do uzależnienia.

  Mimo iż uzależnienia towarzyszą ludzkości od zarania dziejów, współczesna cywilizacja dostarcza wciąż nowych nałogów... Artykuł opracowany przez psychologa - panią Aleksandrę Szymczak. Czytaj...




  17|03|2010

  Czy zawsze to niechęć do szkoły? Czyli słów kilka o nauczaniu indywidualnym.

  Artykuł opracowany przez logopedę - panią Ewę Pazdro. Czytaj...




  12|03|2010

  Zaburzenia w procesie porozumiewania się językowego słownego u chorych psychicznie.

  Artykuł opracowany przez logopedę - panią Ewę Pazdro. Czytaj...




  18|02|2010

  Współczesne oblicze anoreksji.

  Artykuł opracowany przez psychologa - panią Małgorzatę Włodarczyk. Czytaj...




  16|02|2010

  Jak rozpoznać w klasie ucznia zdolnego?

  Zachęcamy nauczycieli, wychowawców do wykorzystania przedstawionego przez nas arkusza obserwacji klasy, który może być pomocny podczas próby wyłonienia uczniów zdolnych w zespole klasowym. Czytaj...




  09|12|2009

  Zmiana w harmonogramie pracy Poradni.

  Od grudnia 2009 r. pracuje w naszej Poradni pan Marcin Kulpeksza (na stanowisku psychologa) w związku z odejściem dotychczasowego pracownika - pani Igi Szpulak. Harmonogram pracy...




  08|12|2009

  Zaburzenia zachowania a nauczanie indywidualne.

  Autorem artykułu jest pracownik Poradni pan Marcin Kulpeksza (psycholog). Czytaj...




  24|10|2009

  Słuch fonematyczny.

  Artykuł opracowany przez logopedę - panią Ewę Pazdro. Czytaj...




  08|10|2009

  Dbamy o prawidłowy rozwój mowy naszych dzieci.

  Artykuł opracowany przez logopedę - panią Ewę Pazdro. Czytaj...




  02|10|2009

  Uczeń zdolny - kim jest i skąd się biorą jego zdolności.

  Artykuł opracowany przez psychologa - panią Małgorzatę Włodarczyk. Czytaj...




  24|09|2009

  Biofeedback.

  Artykuł opracowany przez psychologa - panią Małgorzatę Włodarczyk. Czytaj...




  24|08|2009

  Nowe mediacje!

  Postanowiliśmy rozbudować naszą ofertę mediacji - o nowych korzyściach poinformują nasi pracownicy. Czytaj...




  17|08|2009

  Zmiany na stronie!

  Mamy nadzieję, że efekt naszej pracy przypadnie Państwu do gustu i poprawi funkcjonalność witryny.